Kävelykatu Leena, Maija Yli, Saara ja Marjut


Ruotsinkielen näkyvyys ja kuuluvuus Kokkolan kävelykadulla 11.6.2013 klo. 17:00-18:00

Tutkimme, miten ruotsinkieli näkyy ja kuuluu Kokkolan kävelykadulla. 
Tiedämmä, että Kokkola on kaksikielinen kaupunki ja oletamme, että ruotsinkieli näkyy ja kuuluu katukuvassa. 

Tutkimusmenetelmänä käytimme erilaisia havainnointikeinoja: kuuntelua, katselua, keskustelua ja haastattelua. Lisäksi valokuvasimme. 

Tarvikkeina oli kynä, paperi ja kamera. 

Tulokset: Virallisissa kýlteissä/opasteissa teksti oli kahdella kielellä, samoin suurimmassa osassa kauppojen mainoksia. Kuulohavainnot olivat pääosin suomenkielisiä: vain yhden seurueen kuultiin keskustelevan ruotsiksi. Kävelykadulla haastattelemamme suomenkieliset henkilöt sanoivat, etteivät osaa puhua ruotsia. 

Haastattelemamme kävelykadun liikkeiden työntekijät käyttivät ruotsia runsaasti töissään. Vain yksi haastattelemamme työntekijä puhui ruotsia äidinkielenään. Toinen työntekijä kertoi, että juuri olleessa työnhakuprosessissa ruotsinkielen osaamisella oli suuri merkitys työllistymiseen.

Johtopäätös: Ruotsilla on virallisen kielen vakaa asema, ja ruotsinkieliset palvelut toimivat hyvin. Ruotsinkielen kuuleminen jäi hyvin vähäiseksi. Tutkimusajankohdan perusteella syntyy kysymys, ketkä ruotsinkielisiä palveluita käyttävät? Alkuillan tunti oli hiljainen, joten selittääkö se, miksi ruotsia ei kuulunut? 

Ajankohdan hiljaisuus vaikuttaa ratkaisevasti tutkimustuloksemme luotettavuuteen: väkeä oli vähän liikkeellä. Jatkotutkimusta ruotsin kuulumisesta kävelykadulla tulee tehdä sesonkiaikana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti